Top

Kvällskurser för testare

Kurser utan krav på programmeringskunskap

SoapUI kurs

Testautomatisering med SoapUI. SoapUI kursen riktar sig till alla som vill lära sig att automatisera tester för Soap- och Rest-tjänster.
Läs mer och boka

Java kurs – Java för testare

Objektorienterad programmering och JUnit för testare. Java kursen riktar sig till testare som vill ta sig in i automatiseringsvärlden. Ramverket vi lär ut är JUnit.
Läs mer och boka

SQL kurs

SQL och relationsdatabaser för testare. I SQL kursen lär vi ut det man behöver för att kunna hantera testdata i sitt arbete som testare, oavsett databas.
Läs mer och boka

Linux kurs

Linux kursen behandlar det man behöver när man ska arbeta som testare i en Linux miljö. Man får lära sig de vanligaste kommandon samt var man hittar loggfiler och hur man konfigurerar systemet
Läs mer och boka

Kurs i Testautomatisering

En orientering i verktyg och metodik.
Läs mer och boka

Kurs i HP UFT (QTP) steg 1

Kursen riktar sig till testare som vill lära sig automatisera tester för användargränssnitt med HP UFT utan att behöva programmera.
Läs mer och boka

Kurser som kräver baskunskap i programmering

Selenium WebDriver kurs

Testautomatisering med Selenium WebDriver. Selenium WebDriver kursen riktar sig till personer som kan grunderna i programmering och vill lära sig att testa webbsidor.
Läs mer och boka

Appium kurs

Appium kursen riktar sig till personer som kan grunderna i programmering och vill lära sig testa webbsidor och appar i mobila enheter.
Läs mer och boka

Protractor Kurs

Protractor kursen lär ut ramverket som används för att testa AngularJS applikationer. Det kan även användas för att testa andra typer av webbsidor.
Läs mer och boka

Jenkins Kurs

Jenkins kursen syftar till att göra deltagaren bekväm med Jenkins och ger också tips på bra plugins och arbetssätt.
Läs mer och boka

Docker kurs

Docker kursen riktar sig till företag som vill förenkla och optimera sin testmiljö genom att flytta den till docker containers.
Läs mer och boka

Continuous integration kurs

Bygg din egen CI pipeline workshopen riktar sig till företag som vill gå mot continuous integration och vill få inspiration kring verktyg och arbetssätt.
Läs mer och boka

Cucumber kurs

Kursen behandlar teorin bakom behaviour driven development samt hur man sätter upp och använder cucumber.
Läs mer och boka

Testautomatisering för inbyggda system

Kursen behandlar hur man bygger upp ett ramverk för att automatisera tester för inbyggda system. Lär dig skriva ramverk som använder telnet/ssh för att testa ett inbyggt system.
Läs mer och boka

Kurs i HP UFT (QTP) steg 2

Kursen riktar sig till testare som vill lära sig automatisera tester för användargränssnitt med HP UFT genom att programmera.
Läs mer och boka
X